Fjärilen kan hjälpa till att bryta ner frukt i naturen men den tycker inte om skräp. Styr fjärilen så att den bara fångar frukterna.