Skalbaggen är en nedbrytare som gillar frukt. Försök fånga melonen. Styr med pilarna.